Mostri dell'Idra

Legenda - Nome del mostro: livello (grado)
Kappa (mostro): 97 (1)
Kappa (mostro).png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Kappa Lagunare: 97 (1)
Kappa Lagunare.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Kappa Abissale: 97 (1)
Kappa Abissale.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Capo dei Kappa: 105 (4)
Capo dei Kappa.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Soldato-Murena: 103 (3)
Soldato-Murena.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Guerriero-Murena Abissale: 103 (3)
Guerriero-Murena Abissale.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Tesoro di Idra: 105 (5)
Tesoro di Idra.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave
Idra: 120 (5)
Idra.png
Mappa di Spawn
Difesa Nave